Roottels

Viipurin kieliolot

 

Kieliä Viipurissa olivat mm. suomen, venäjän, ruotsin ja saksan kielet. Suomea kotikielenä puhui viipurilaisista n. 90 %, ruotsin kieltä puhuvia oli v. 1939 Viipurin kaupungissa 3,2 %, venäjää puhui 5,6 % ja saksaa 1,2 %. Viipurissa oli myös

”oma kieli”, edellä mainittujen kielten sekakieli, jota kutsuttiin roottelsiksi.

Kuuntele ote videosta missä puhutaan Viipurin kieliolosuhteista:

 

Ääni ote on peräsin videosta:

Sarjassa taistelumme kuvat

Suomen sodat 1939-1945

Viipuri sodan jaloissa.

Kustantaja Maanpuolustuslehden kustannus Oy

Paluu Viipurin historia-valikkoon