Aikamatka luovutettuun Karjalaan

Ylläpidon kuva-arkisto

Sakkolan jääkäripataljoona 4 päällystöä.

Sakkolan jääkäripataljoona 4 päällystöä.