Karjalaisten sijoittuminen 

Vuoden 1945 maanhankintalain mukainen sijoitussuunnitelma

Salmi Lumivaara Uukuniemi Jaakkima Sortavalan Mlk. Soanlahti Suistamo Salmi Suojärvi Impilahti Pälkjärvi Harlu Rautu Hiitola Kaukola Sakkola Valkjärvi Sakkola Vuoksenranta Säkkijärvi Kivennapa Räisälä Metsäpirtti Kuolemajärvi Johannes Uusikirkko Kurkijoki Muolaa Vuoksela Antrea Kanneljärvi Heinjoki Viipurin Mlk. Terijoki Äyräpää Kirvu Koivisto Mlk. Käkisalmi Mlk. Vahviala Jääski Koivisto Mlk. Karjalaisten sijoittuminen

Yksityiskohtaista tietoa Karjalaisten sijoittumisesta kunnittain saa mm. Leo Paukkusen kirjoittamasta tutkimuksesta: SIIRTOKARJALAISET NYKY-SUOMESSA, ilmestymisvuosi 1989. Tutkimus on Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksen tutkimuksia.

 

Luovutetun Karjalan-kartta

Paluu pitäjävalikko

Virtuaali-Karjala

Paluu päävalikkoon