Pävitetty 27.11.2010 

 

Evakkomatkakuvia kaivataan!                                                            

 

Virtuaali-Karjala -sivustolle on siirretty viime vuoden lopussa ja tämän vuoden alussa useita satoja valokuvia luovutetusta Karjalasta. Kuvat on sivustolla jaoteltu pitäjittäin. Sivustolla olevat kuvat esittelevät monipuolisesti elettyä arkea ja juhlaa luovutetussa Karjalassa.

Evakkomatkakuvat ja evakkoajan kuvat puuttuvat sivustolta kuitenkin lähes kokonaan. Niitä kaivataan sekä talvisodan että jatkosodan ajalta.

Toivonkin, että yksityiset kansalaiset ja eri yhdistykset auttavat näiden kuvien esille saamisessa lähettämällä allekirjoittaneelle kuvia tallennettavaksi Virtuaali-Karjala Internet-sivustolle.

Viimeisestä Karjalasta lähdöstä on kulunut jo yli 65 vuotta, ja olisi ensiarvoisen tärkeää, että evakkomatkoista ja evakkoajoista kertovia kuvia saataisiin Virtuaali-Karjalan Internet-sivuille. Suomalaisten ja karjalaisten vaiheet olisivat silloin kaikkien nähtävillä, olipa asuinpaikka missä päin Suomea tai maailmaa tahansa. Internet tunnetaan ennen kaikkea nuorten tiedonhankintakanavana, mutta siitä on päivä päivältä muodostumassa kaikkien ikäpolvien käyttämä tiedonhankintakanava.

Kuvat käsitellään nykyaikaisella tavalla eli kopioidaan tietokoneen muistiin, Virtuaali-Karjala-arkistoon. Kuvat eivät vahingoitu mitenkään tässä käsittelyssä. Kopioinnin jälkeen kuvat palautetaan lähettäjälleen. Kuvia ei tarvitse edes irrottaa kansioista, sillä kopiointi eli skannaaminen onnistuu myös suoraan kansioista. Kuvat voi lähettää myös sähköisessä muodossa, mutta ennen skannaamista ja lähettämistä ota yhteyttä allekirjoittaneeseen.

 

Kuviin pitäisi liittää mahdollisimman paljon tietoa. Olisi hyvä tietää, missä ja milloin kuva on otettu, ketä tai mitä kuvassa on ja myös tieto siitä, kuka kuvan on ottanut. Mitä enemmän tietoa on, sitä arvokkaampi kuva. Sopivia kuvia ovat maisemaa, rakennuksia, julkisia paikkoja, pihapiiriä, työtä, tapahtumaa, henkilöitä ja evakkomatkoja esittävät kuvat. Yleisesti ottaen kaikenlaiset kuvat ovat sopivia, kunhan niitä koskevat tiedot ovat mukana. Aina ei tarkkoja tietoja ole, joten minimissään riittää tieto esim. missä pitäjässä kuva on otettu.

 

Kuvasta tai jonkin kirjan kuvasta otetut valokopiot eivät kuitenkaan käy tähän tarkoitukseen.

 

Internet-sivustolle ei kuitenkaan käytännön syistä voida sijoittaa kaikkia kuvia. Ne kuvat jotka eivät mahdu Internet-sivustolle sijoitetaan sähköiseen Virtuaali-Karjala kuva-arkistoon joka sijoitetaan myöhemmin vielä määrittelemättömään museoon tms. missä tutkijat tulevaisuudessa voivat kuvien kautta tutkia luovutetun Karjalan historiaa.

 

Kuvia käytetään ensisijaisesti luovutettukarjala.fi-sivustolla, mutta kuvien käyttäminen myös muuhun käyttöön on myös mahdollista (esim. pitäjä- ja kyläkirjat). Kuvia ei käytetä kaupalliseen toimintaan ilman kuvan omistajan lupaa (Esim. jonkun kustantajan Karjala-kirjasarja).

 

Virtuaali-Karjala on osa laajempaa www.luovutettukarjala.fi -nimistä Internet-sivustoa. Luovutettua Karjalaa käsittelevät Internet-sivut ovat olleet olemassa jo yli kymmenen vuoden ja niillä on vieraillut jo miljoona vierailijaa.

Internet-sivuston osoite on http://www.luovutettukarjala.fi

 

Omatoiminen vanhojen valokuvien lisääminen on mahdollista sivuston osioon Mummon ja ukon valokuvat Karjalasta-osioon.

 

Tiedustelut ja kuvien lähetys:

Seppo Rapo

Lumivaarantie 5

65370 Vaasa

 

Puh: 040 520 5000

Sähköposti: seppo.rapo(mikumauku)luovutettukarjala.fi

 

Paluu tiedotevalikkoon

Paluu päävalikkoon